tirsdag 3. november 2015

TIRSDAGSTEMA
TIRSDAGSTEMA

REFLEKSJONREFLEKSJON
i
vinduet

En annen form for
REFLEKSJON

-HVEM-HVA-HVORDAN-HVORFOR-